eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 03 20200603 03.06.2020 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 13. mai 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372020 RS 37/2020 Kollektivløysingar i Førdepakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382020 RS 38/2020 Koronatiltak - Fritak frå avgift - Utleige av fortausareal til uteservering i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Båtanbod rutepakke 2 - Status og vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Meirkostnader i samband med etablering av ladeinfrastruktur på Mannsverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Status for inntekter og passeringar i bompengeprosjekt i Vestland hittil i år Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Status for arbeidet med nye bompengepakkar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Orientering om stopp i tildeling av drosjeløyve i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Dekkeleggingsprogram 2020 - RS sak til SAMO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Hurtigruten si økonomiske stode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462020 RS 46/2020 Fordelingsverknader av bompengar i Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472020 RS 47/2020 Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI252020 SI 25/2020 Spørsmål frå Følling- SP - kapasitet på skuleskyss ved gjenopning av skulane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Detaljreguleringsplan Teigaberg-Rindane, søknad om fråvik frå krav om stoppsikt i N100 pkt. D.10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Samarbeid med kommunar om fysiske trafikktryggingstiltak og punktutbetring i tilskotsordning og investeringsprogram. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Forenkling, modernisering og effektivisering av salskanalane og betalingsmåtane innanfor mobilitet og kollektiv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll