eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 16 20200916 16.09.2020 09:00 Fjernmøte Videomøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK132020 GK 13/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK142020 GK 14/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 3. juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI262020 SI 26/2020 Spørsmål frå Merkesdal (A) - Permanent omregulering for Ibsens gate til sykkel/gå/miljøgate Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI272020 SI 27/2020 Spørsmål frå Kristensen (H) - Servicelinjene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI282020 SI 28/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Tryggleik for bussjåførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI292020 SI 29/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - kreative læringsplattformer på bybane-haldeplassane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI302020 SI 30/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG) - aktuelt å innføre fleksible billettar i kolektivtrafikken? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI312020 SI 31/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - til budsjettprioriteringer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI322020 SI 32/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - status iverksetting prisreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI332020 SI 33/2020 Spørsmål frå Helle (A) - Ferjesituasjonen på Fedje / Skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI342020 SI 34/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG ) - kostnadsoverslag bybanestrekningen Oasen - Spelhaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI352020 SI 35/2020 Sørsmål frå Brosvik (KRF)- vedk. eierettar for dosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI362020 SI 36/2020 Spørsmål frå Valvatne (A) - utfordringane på RV 13 mellom Bjotveit og Kinsarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI372020 SI 37/2020 Spørsmål frå Moland (H) - sikkerhet for bussjåfører Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI382020 SI 38/2020 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Kan det settes opp flere avganger på linje 12 på dagtid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI392020 SI 39/2020 Spørsmål frå Ekrheim (Sp) - skilting for å unngå tungtrafikk til lakseslakteria gjennom i bustadområda på FV 5004 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482020 RS 48/2020 Fv. 49 Tunnel forbi Tokagjelet. Oversending av kommunedelplan for politisk handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492020 RS 49/2020 Sjåførtryggleik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502020 RS 50/2020 E16 - E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU Referat fra møte 01/20 i referansegruppen 24.05.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512020 RS 51/2020 Kunnskapsgrunnlag i samband med COVID-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522020 RS 52/2020 Krav om KVU for arm til Bergen (E134) - signert opprop Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532020 RS 53/2020 Årsmelding - Straume sykkelby Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542020 RS 54/2020 Årsmelding - sykkelbyen Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552020 RS 55/2020 Sykkelbyen Stord - rapport 2013-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS542020 PS 54/2020 Planprogram til Regional transportplan 2022 - 2033 - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Innbyggjarforslag om båtrute mellom Ågotnes og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Status og vegen vidare - Lokalbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Status og vegen vidare - Ekspressbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Tertialrapport pr. august 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 SAMO Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 4/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Søknad om tilskot til fylkesvegar som er viktige for fiskeri og akvakultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Søknad frå Boreal AS om ruteløyve for Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Søknad nr 2 frå Hop On AS om ruteløyve for Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Søknad frå Fjord1 ASA om ruteløyve for strekninga Kinsarvik/Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Søknad frå The Fjords AS om ruteløyve for strekninga Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Søknad frå VY Buss AS om ruteløyve Bergen - Trondheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Administrativt innsparingsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Prioritering av gjenverande portefølje i Haugalandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Strategi for internasjonalt samarbeid i Vestland 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll