eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 14 20201014 14.10.2020 08:30 Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67 Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK162020 GK 16/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK172020 GK 17/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 16.09.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK182020 GK 18/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 23.09.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS732020 RS 73/2020 Oppfølging av tiltaka i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerheit 2018-2021 - første periode. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS742020 RS 74/2020 Revidert Bømlopakke og Kvinnheradpakke - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS752020 RS 75/2020 Informasjon om pågående arbeid med salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS762020 RS 76/2020 Informasjon om evaluering av "HentMeg" i Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS772020 RS 77/2020 Uttale frå E39-utvalet om fylkeskommunen si deltaking i E39 Stamvegutvalet gjennom Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS782020 RS 78/2020 Saldering av budsjettforslag - budsjett 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI552020 SI 55/2020 Spørsmål frå Brosvik (KRF), studierabatt for delstidsstudier Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI562020 SI 56/2020 Spørsmål frå Brosvik(KRF) - Fv 567 Fotlandsvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI572020 SI 57/2020 Spørsmål frå Ekrheim (SP) - Fylkesveg 5014, Strondavegen, mellom Skånevik og etne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI582020 SI 58/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Hurtigbåttilbod mellom Sotra og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI592020 SI 59/2020 Spørsmål frå Hammer( SV) - Iverksettelse av prisreduksjon på periodebillett og bompenger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI602020 SI 60/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Tryggleik i trafikken/Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020 - andre tildeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Tilskot til trafikktryggingsarrangement, andre tildeling 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikktryggingsplanar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Førespurnad frå Statens vegvesen om opprettelse av MC-Forum i fylkeskommunal regi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Oppstart av arbeidet med handlingsprogram for trafikktrygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Utgreiing av nasjonale føringar for riks- og fylkesvegnettet - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Evaluering av sommaren 2020 på ferjesambandet Jondal - Tørvikbygd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Merkevareprosess Skyss/Kringom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Vinterstenging av fv. 613 Gaularfjellet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll