eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 04 20201104 04.11.2020 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK192020 GK 19/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK202020 GK 20/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14. oktober 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS792020 RS 79/2020 Bygging av fv. 614 Svelgen - Indrehus - må starte i 2021 - Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS802020 RS 80/2020 Orientering om autonom buss i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS812020 RS 81/2020 Status - prosjektet gang- og sykkelveg Fv 60 Loen - Solvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS822020 RS 82/2020 Orientering om omklassifisering av offentleg veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS832020 RS 83/2020 Meldingssak til SAMO om resultat av dialogmøte om avvikling av tenesta særskilt tilrettelagt skyss til varig tilrettelagt arbeidsplass ( VTA) i fylkeskommunen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS842020 RS 84/2020 Siling av alternativ til konsekvensutgreiing av kollektivsystemet frå Bergen sentrum til Bergen vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS852020 RS 85/2020 Regionreforma - Oppgåve- og ressursoverføringar til Vestland fylkeskommune.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI622020 SI 62/2020 Spørsmål frå Valvatne (AP)- Faste sjåførar til TT-kjøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI612020 SI 61/2020 Spørsmål fra Arve Helle (A )- Rutetilbodet til og fra Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI632020 SI 63/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG)- Julebelysning i Kong Oscarsgate i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI642020 SI 64/2020 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Merkenamn og omprofilering av kollektiveininga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI652020 SI 65/2020 Spørsmål frå Aafløy(FNB) - Dekorbelysning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI662020 SI 66/2020 Spørsmål fra Helle(A) - Kollektivprisar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI672020 SI 67/2020 Spørsmål frå Brosvik (KRS) - Oppfølingsspørsmål, ungdomskort Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Oppfølging av vedtak knytt til skuleskyssreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Brukarbetaling på dei fylkeskommunale innfartsparkeringsplassane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Statens vegvesen trekker økonomiske tilskot til sykkelbyane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Utgreiing nytt båtstopp på Fitjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll