eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 21 20200421 21.04.2020 10:00 Fjernmøte Videomøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92020 GK 9/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102020 GK 10/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering den 03.04.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262020 RS 26/2020 Verdensarvforum 2020 i Geiranger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272020 RS 27/2020 Økonomi som barriere for deltaking i barne- og ungdomsidrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Årsrapport for KG2020 - Kunstgress 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292020 RS 29/2020 E-sport-klubb i Årdal som resultat av vedtak i Fylkestinget i desember Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302020 RS 30/2020 Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 28. april i Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312020 RS 31/2020 Brev frå Vestnorsk filmsenter om konsekvensar for filmbransjen i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322020 RS 32/2020 Anleggskonferansen utsett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332020 RS 33/2020 Pressemelding. Bymuseet i Bergen permitterer 35 av 77 ansatte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342020 RS 34/2020 Kort om Hardanger og Voss museum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352020 RS 35/2020 Oppdatering frå Kraftmuseet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362020 RS 36/2020 Informasjon til tilskotsgivarar til Nynorsk kultursentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372020 RS 37/2020 Anmodning om tilleggsbevilgning pga Koronavirus - KODE Kunstmuseer og Komponisthjem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382020 RS 38/2020 Overføring av tilskuddsmidler fra 2020 til 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Info til VLFK vedr. Status Hardanger og Voss museum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Søknad om å fremskynde behandling av allerede innsendte ekstraordinær søknad for 2021 - som følge av COVID 19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Friluftskonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Gjennomføring av Bokåret 2019 i Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Innspel til utval for kultur, idrett og integrering frå BKFH, BKSF og NKVN Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Hardingfela.no Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Årsmelding 2019 - Tusenårsstaden Gulatinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42020 SI 4/2020 Spørsmål frå Kollbotn - R - Kan riving av Y-blokka avvergast? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52020 SI 5/2020 Spørsmål frå Kollbton - R - oppfylging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Tilskot for etablereropplæring for innvandrarar 2020 - Tildelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Tildeling av tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Tilskot til Inkludering og mangfald 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Tilskot til mentor- og traineeordningar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Tilskot frå statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 79 Verdsarv - Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Nærøyfjorden Verdsarvpark - tildeling av tilskot til delfinansiering av stilling som kulturvernforvaltar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Tildeling av tilskot frå statsbudsjettet 2020. kap. 1429 post 79 - Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Tilskot integreringsprosjektet Rom for møte 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Søknad til Vestland Fylkeskommune om bidrag til Forstudien for det nye Akvariet i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Kunstnarstipend og folkemusikkstipend. Innretting og retningsliner. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Reglement for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Friluftslivets ferdselsårer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Nyskapande aktivitetsanlegg, forlenging av samarbeidsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Fjordane friluftsråd - søknad om tilskot til skjærgardsteneste Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Rom for møte - teknologi, spel, og integrering 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Forslag til freding av Salhus Tricotagefabrik, Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Innspel til evaluering av bevaringsprogram og tilskotsordning for tekniske og industrielle kulturminne - Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Musikarordningane i Vestland, oppstart utgreiingsarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll