eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 18 20191118 18.11.2019 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalssalen i 3. etasje Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Rutinar i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Teieplikt i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Møteplan i 2020 for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Reglement for folkevalde organ og delegering i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Reglement for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Folkevalde i Vestland - rettar og plikter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Selskapskontroll av Ferde AS - Prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Selskapskontroll av Skyttel AS - Prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll