eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/11
:
Merethe Jenny Helland Nordnæs
:
Under behandling
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2019/11 20211015 15.10.2021 Utgående brev Val av ny varamedlem til styret i stiftinga Festspillene i Bergen - orientering om vedtak FESTSPILLENE I BERGEN v/Trude Claussen
2019/11 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om at Vestland fylkeskommune har nominert ny varamedlem til styret i TH Eigedom IKS TRIVSELSHAGEN IKS m.fl.
2019/11 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om at Vestland fylkeskommune har peikt ut medlem og varamedlem til styret i Geopark Sunnhordland AS Geopark Sunnhordland ved Brynjar Stautland m.fl.
2019/11 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om val - val av nytt styremedlem til stiftinga Vestnorsk Kulturakademi Stiftinga Vestnorsk Kulturakademi v/ dagleg leiar Atle Ove Marthinussen
2019/11 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - val som medlem av til styret i stiftinga Vestnorsk Kulturakademi Linda Monsen Merkesdal
2019/11 20210929 29.09.2021 Internt notat uten oppfølging Tilleggsnotat til sak om utpeiking av kandidat til styret i Geopark Sunnhordland A/S
2019/11 20210928 28.09.2021 Internt notat uten oppfølging Tillegg til sak - Søknad om fritak for verv - Alfred Bjørlo (sak PS 17/21 i valnemnda/sak 77/21 i fylkestinget)
2019/11 20210928 28.09.2021 Internt notat uten oppfølging Angåande saka Varig fritak frå verv som styremedlem i stiftinga Vestnorsk Kulturakademi, val av nytt styremedlem til stiftinga Vestnorsk Kulturakademi - tilleggsopplysningar
2019/11 20210923 23.09.2021 Inngående brev Førespurnad om å nominerer person til styret i Geopark Sunnhordland AS SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS
2019/11 20210923 23.09.2021 Saksframlegg/innstilling Val av ny varamedlem til styret i stiftinga Festspillene i Bergen
2019/11 20210928 28.09.2021 Saksframlegg/innstilling Varig fritak frå verv som styremedlem i stiftinga Vestnorsk kulturakademi. Val av nytt styremedlem til stiftinga Vestnorsk kulturakademi
2019/11 20210922 22.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak for verv - Linda Merkesdal
2019/11 20210922 22.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak for verv - Torbjørn Vereide
2019/11 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for verv Torbjørn Vereide
2019/11 20210920 20.09.2021 Inngående brev fritak politiske verv Linda Merkesdal
2019/11 20210928 28.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak for verv - Alfred Bjørlo
2019/11 20210929 29.09.2021 Saksframlegg/innstilling Utpeiking av kandidat til styret i organisasjonen Geopark Sunnhordland
2019/11 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak frå politiske verv Alfred Jens Bjørlo
2019/11 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Nominering av ny varamedlem til styret i THeigedom IKS
2019/11 20210920 20.09.2021 Saksframlegg/innstilling Korrigering av val av medlem til finansutvalet og fylkesvalstyret
2019/11 20210703 03.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - val av ny varamedlem til styret i stiftinga Singerheimen STIFTELSEN WILLIAM H SINGER JR`S OG ANNA BRUGH SINGERS MINDE
2019/11 20210621 21.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak - Emil Gadolin - val av setjemedlem
2019/11 20210615 15.06.2021 Saksframlegg/innstilling Nominering av kandidat til styret i Fjord Norge AS
2019/11 20210609 09.06.2021 Inngående brev Norsk lansering av Kreativt Europa VEST-NORGES BRUSSELKONTOR AS
2019/11 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå verv - Alfred Bjørlo - suppleringsval
2019/11 20210528 28.05.2021 Inngående brev Vedkommande søknad om fritak Alis Stang
2019/11 20210528 28.05.2021 Inngående brev Val av varamedlem til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Vestland fylkeskommune FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON VESTLAND
2019/11 20210525 25.05.2021 Saksframlegg/innstilling Nominering av kandidatar til styret i Njøs frukt- og bærsenter AS, styret i Hardanger AKS AS og styret i stiftinga Singerheimen
2019/11 20210515 15.05.2021 Utgående brev val av varamedlem til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Vestland fylkeskommune Vibecke Magnus
2019/11 20210515 15.05.2021 Utgående brev melding om vedtak - midlertidig fritak Karianne Alette Torvanger
2019/11 20210515 15.05.2021 Utgående brev melding om vedtak - midlertidig fritak frå verv Morten Askvik
2019/11 20210515 15.05.2021 Utgående brev melding om vedtak -fritak frå verv Bente Øien hauge
2019/11 20210515 15.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak – midlertidig fritak frå verv Inge Fiskvik
2019/11 20210528 28.05.2021 Saksframlegg/innstilling Korrigering av val og nyval til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2019/11 20210528 28.05.2021 Saksframlegg/innstilling Val av midlertidig varamedlem til hovudutval for opplæring og kompetanse
2019/11 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå verv
2019/11 20210528 28.05.2021 Inngående brev Vedkomande søknad om fritak frå verv Alis Stang
2019/11 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fritak frå verv Gunhild Berge Stang
2019/11 20210617 17.06.2021 Saksframlegg/innstilling Val av nye varamedlem til fylkestinget
2019/11 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om fritak Inge Fiskvik
2019/11 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak frå verv - Karianne Torvanger (A)
2019/11 20210528 28.05.2021 Saksframlegg/innstilling Korrigering av val av varamedlem til klagenemnda
2019/11 20210421 21.04.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak Karianne Alette Torvanger
2019/11 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - unntatt offentlighet *****
2019/11 20210414 14.04.2021 Inngående brev Permisjon *****
2019/11 20210503 03.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak frå verv - Morten Askvik (Sp)
2019/11 20210503 03.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om varig fritak frå verv som vararepresentant i fylkestinget - Bente Øien Hauge (R)
2019/11 20210503 03.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak frå verv
2019/11 20210426 26.04.2021 Saksframlegg/innstilling Utpeiking av kandidatar til styreverv i Norsk Fjordhestsenter AS
2019/11 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Utpeiking av kandidat til valkomiteen i THeigedom IKS (Trivselshagen IKS)
2019/11 20210223 23.02.2021 Saksframlegg/innstilling Val av ny vara til stiftinga Bergen Sjøfartsmuseum
2019/11 20210927 27.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - midlertidig fritak frå verv i folkevalde organ i tida 01.02.2021 - 14.05.2021 Tor Andre Ljosland
2019/11 20201222 22.12.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val av ny varamedlem til styret i Stiftinga Singerheimen STIFTELSEN WILLIAM H SINGER JR`S OG ANNA BRUGH SINGERS MINDE m.fl.
2019/11 20210927 27.09.2021 Utgående brev Melding om val til yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune - melding om vedtak Unn Elin Lohne
2019/11 20201218 18.12.2020 Utgående brev Melding om val til yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune ut valperioden - melding om vedtak Eivind Johannessen
2019/11 20201218 18.12.2020 Utgående brev Melding om vedtak - fritak frå verv som medlem i yrkesopplæringsnemnda ut valperioden Jasmin Eminovic
2019/11 20201216 16.12.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val av nye medlemer til styret i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL
2019/11 20210223 23.02.2021 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til styringsgruppa Invest in Bergen
2019/11 20201204 04.12.2020 Saksframlegg/innstilling Val av ny varamedlem til styret i stiftinga Singerheimen
2019/11 20201124 24.11.2020 Utgående brev Val av styremedlemer til stiftinga Singerheimen - oppklaring av feil i møteprotokollen Jarle Sanden m.fl.
2019/11 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vi ber deg sjå vekk frå tidlegare feilutsending Olav Jarle Sandven
2019/11 20201009 09.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak - val av nye medlemer - styret - stiftinga Singerheimen Per Kristian Storevik
2019/11 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Val av ny styremedlem i Stiftinga Fjelberg Prestegard
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Val av midlertidig nestleiar i hovudutval for kultur, idrett og integrering
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak - Tommy Mo Aarethun
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak - Senea Sabanovic
2019/11 20200916 16.09.2020 Inngående brev Permisjonssøknad Senea Sabanovic
2019/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå verv i Vestland fylkesting Tommy Aarethun
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Suppleringsval til styret i Stiftinga Vestlandsforsking
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styre i stiftinga Singerheimen valperioden 2019-2023
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av ny varamedlem til Verdsarvrådet for verdsarvstaden Bryggen
2019/11 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Val av rådsmedlem til Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
2019/11 20200824 24.08.2020 Internt notat uten oppfølging Innstilling av styremedlemer HFK Bussanlegg AS
2019/11 20200701 01.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val av valnemndsmedlem LUTELANDET UTVIKLING AS
2019/11 20200701 01.07.2020 Utgående brev Kontaktinformasjon styremedlemer DET VESTNORSKE TEATERET AS
2019/11 20200604 04.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av medlem til styre i Skyttel AS
2019/11 20200615 15.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - utpeiking av styremedlem til Sogn og Fjordane Fondet AS SOGN OG FJORDANE FONDET AS
2019/11 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon og suppleringsval Venstre Alfred Jens Bjørlo
2019/11 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak - Bjørlo (V) - suppleringsval
2019/11 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av representant til hovedkomitè for U23 EM i friidrett i Bergen i 2021
2019/11 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig fritak - Torill Selsvold Nyborg
2019/11 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styre m.m. i selskap, stiftingar og verneområdestyre - valperioden 2019-2023
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - sak om val av nye styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er utsett FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - valet av nye styremedlemer til Stiftinga Singerheimen er utsett STIFTELSEN WILLIAM H SINGER JR`S OG ANNA BRUGH SINGERS MINDE
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - forslag om personar til styret i Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT AS
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - utpeiking av personar til valnemnda i Vest-Norges Brusselkontor FORENINGEN VEST-NORGES BRUSSELKONTOR
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - utpeiking av siste styremedlemen CARTE BLANCHE AS
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val av valnemnd i Bybanen AS BYBANEN AS
2019/11 20200607 07.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val til styret i Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling STIFTINGA SOGN OG FJORDANE NÆRINGS- UTVIKLING
2019/11 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styre i Skyttel AS
2019/11 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Oppnemning av kandidatar til styret i seks HFK Bussanlegg-selskap Signe Gudveig Rauboti
2019/11 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av kandidatar til styret i Valen Kraftverk AS
2019/11 20200427 27.04.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023 - tilleggssak
2019/11 20200427 27.04.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023
2019/11 20200317 17.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak - val eller innstilling til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar 2019-2023 DET VESTNORSKE TEATERET AS
2019/11 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak - val eller innstilling til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar 2019-2023 KUNNSKAPSPARKEN I SOGN OG FJORDANE AS
2019/11 20200731 31.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - val eller innstilling til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar 2019-2023 ARNE BJØRNDALS FOND AV 1963 FOR NORSK FOLKEMUSIKK m.fl.
2019/11 20200218 18.02.2020 Saksframlegg/innstilling Val til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar for fylkestingsperioden 2019-2023
2019/11 20200203 03.02.2020 Utgående brev Politisk kontaktperson for Vestland fylkesutval for ungdom Vestland ungdomsutval ved leiar Susanne Sørli Slettebakken
2019/11 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på melding om vedtak - val av nye styre i bustadstiftingane i Sogn og Fjordane Reidun Elin Støfring