eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/1928
:
Dagmar Reutz Hillestad
:
Under behandling
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Innspel til arbeid med - Handlingsplan for universell utforming- frå Vestland fylkeskommune
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Utfordringar knytt til bestilling og betaling av offentleg transport
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Høyring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseføretak skal avtale korleis dei saman skal planleggje og utvikle tenester - Høyringsuttale
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Underregulering av pensjon
2020/1928 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av møteplan for fylkeseldrerådet 2021
2020/1928 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat frå møter i brukarutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
2020/1928 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomiplan 2021-2024
2020/1928 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av representant og vararepresentant i brukarutvalet i Helse Førde
2020/1928 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utfordringer knytt til bestilling og betaling av offentleg transport
2020/1928 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Underregulering av pensjon - skriv frå Gloppen kommune
2020/1928 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26.05.2020
2020/1928 20200917 17.09.2020 Inngående brev Hjelpemiddelfeltet for en selvstendig og trygg hverdag, tilbud om deltagelse på webinar Tone Bye
2020/1928 20200915 15.09.2020 Internt notat uten oppfølging Brev frå Gloppen eldreråd.
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Møtegodtgjersle for andre møter enn tillyste rådsmøter
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Bokbåtdrift i Vestland fylke
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Hørying - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetenesta - oppfølging av sak
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Konferanse/opplæring kommunale råd i Vestland - deltaking og løyving
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fylkeseldrerådet - handlingsplan for perioden 2019-2023, endeleg godkjenning
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Friluftsliv for seniorar - Aktivitet og trivnad i nærmiljøet
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Prinsippsak for forskotteringar mv. i samband med rekkefølgekrav og fylkeskommunale midlar
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Plaststrategi for Vestland fylkeskommune
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Nærings- og samfunnsutvikling i bygder og lokalsamfunn - og omstillingsarbeid i kommunar
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Planprogram - Regional plan for næringsutvikling og innovasjon - Vestland
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Integrering - nye oppgåver for fylkeskommunen - strategi og vidare arbeid
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Søknad om kartleggingsmidlar frå Kartverket
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Kulturkonferansen i Vestland 2020
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Dialogkonferanse idrett og friluftsliv 2020, invitasjon og program
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Ekstra tiltaksmidler til sikra friluftslivsområder 2020
2020/1928 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomiplan 2021-2024 - drifts- og investeringsrammer
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Vestland fylke - samkøyring av TT-ordning frå 2021
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Regional transportplan - Høyring av framlegg til planprogram
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Aldersvenleg transport - utprøving av eit fleksibelt kollektivtilbod for eldre i Bergen
2020/1928 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utvida TT-ordning - tildeling av midlar for 2020
2020/1928 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 28.04.2020
2020/1928 20200504 04.05.2020 Inngående brev Til alle eldreråd PENSJONISTFORBUNDET
2020/1928 20200424 24.04.2020 Saksframlegg/innstilling Vidareføring av servicelina i Bergen - aldersvenleg transport
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Høyring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetenesta
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle spaserstokken, retningslinjer for utlysing og tildeling av tilskot
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Utviklingsplan for Vestland - regional planstrategi 2020-2024, oppfølging av sak
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Fylkeseldrerådet - handlingsplan for perioden 2019-2023, oppfølging av sak
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Einerettar for drosje
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Aldersvenlege lokalsamfunn - nettverkssamling Oslo 4. mars 2020
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Årsrapport 2019 - Kollektivstrategi for Hordaland
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Brosjyre Friluftsliv for alltid - statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Tilskot til inkludering og mangfald 2020 - tildeling
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Fylkeseldrerådet - uttale til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomioversikt pr. 20.04.2020
2020/1928 20200423 23.04.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for fylkeseldrerådet 2020 - endring
2020/1928 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 24.02.2020
2020/1928 20200407 07.04.2020 Inngående brev Melding om politisk behandling - Framlegg til årsmelding for Råda 2019 - Eldrerådet si handsaming. LUSTER KOMMUNE
2020/1928 20200427 27.04.2020 Internt notat uten oppfølging Fylkeseldrerådet i Vestland - uttale til NTP (2022-2033) Matti Torgersen
2020/1928 20200305 05.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kjøp av billettar på buss og båt
2020/1928 20201202 02.12.2020 Internt notat uten oppfølging Utkantkonferansen 2020
2020/1928 20201202 02.12.2020 Internt notat uten oppfølging Fagakademiet - kurset "Eldrerådet i arbeid"
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Utviklingsplan for Vestland - regional planstrategi 2020-2024
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 28.01.2020
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Fylkeseldrerådet - oppfølging av saker og planlagde aktivitetar våren 2020
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Fylkeselderådet - handlingsplan for rådet for perioden 2019-2023
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2020
2020/1928 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Vestlandskonferansen 2020
2020/1928 20201202 02.12.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomi for fylkeseldrerådet for året 2020
2020/1928 20200305 05.03.2020 Inngående brev Samlinger, program og nettsider Ks
2020/1928 20200209 09.02.2020 Inngående brev Samling i Oslo 4.mars, fagsamlinger og en liten filmsnutt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/1928 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 25.11.2019
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Høyringsfråsegn - fartsgrense på motorvegar og vegstandard med ÅDT 6000-20000
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Byvekstavtale bergensområdet 2019-2029. Framlegging av ferdigforhandla avtale til politisk handsaming
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om forskottering - gang- og sykkelveg Fv 60 Loen -Solvik/Rake
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fylkeseldrerådet - deltaking i KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Invitasjonar og tema for orienteringar i møter 2020
2020/1928 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av møteplan for fylkeselderådet 2020
2020/1928 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Nye skredsikringslister for riks- og fylkesvegar pr. 17.12.2019
2020/1928 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Fylkeseldrerådet - Uttale til budsjett 2020
2020/1928 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Velferdsteknologiens muligheter! Tilbud om foredrag/kurs våren 2020
2020/1928 20200122 22.01.2020 Inngående brev Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant Vlfk - Politisk
2020/1928 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Møte i koordineringsgruppa - regionalt støtteapparat Leve Heile Livet-reforma
2020/1928 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til dialogmøte 24. januar 2020
2020/1928 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon Eldrerådskurs - 15. - 17. april 2020 Nestor utvikling