eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/77152
:
Arild Knapskog
:
Avsluttet
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2020/77152 20211125 25.11.2021 Internt notat uten oppfølging Møter i folkevalde organ - streaming og digital deltaking på fjernmøter
2020/77152 20211125 25.11.2021 Internt notat uten oppfølging Temaplan forsking for Vestland fylke 2022 - 2027
2020/77152 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune 2021 - 2024
2020/77152 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av sak om reisetidsgaranti
2020/77152 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan 2022 - avdeling Kultur, idrett og inkludering
2020/77152 20211125 25.11.2021 Internt notat uten oppfølging Eigarskapskontroll av arbeidsmarknadsbedrifter i Vestland fylkeskommune - Revisjonsrapport
2020/77152 20211125 25.11.2021 Inngående brev Landskonferanse for fylkeskommunale råd for funksjonshemmede? Eivind Kolnes
2020/77152 20211125 25.11.2021 Inngående brev SAMARBEERID KONFERANSE RMNF VLFK Trude Brosvik
2020/77152 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Berekraftig verdiskaping - handlingsprogram 2022-2025 regional plan for innovasjon og næringsutvikling
2020/77152 20211115 15.11.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 12.11.2021
2020/77152 20211112 12.11.2021 Internt notat uten oppfølging Uttale RMNF - Tilpassa opplæring i Vestland fylkeskommune
2020/77152 20211112 12.11.2021 Internt notat uten oppfølging Uttale frå RMNF - Nye kontraktar individuelt tilrettelagt skuleskyss
2020/77152 20211112 12.11.2021 Internt notat uten oppfølging Uttale frå RMNF - Høyringssvar - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje
2020/77152 20211125 25.11.2021 Internt notat uten oppfølging Årsplan RMNF 2022
2020/77152 20211111 11.11.2021 Inngående brev E-post frå Uloba Trude Brosvik
2020/77152 20211110 10.11.2021 Internt notat uten oppfølging Handlingsprogram til temaplan Fornye og Forbetre - Auka gjennomføring
2020/77152 20211110 10.11.2021 Internt notat uten oppfølging Tilpassa opplæring i Vestland fylkeskommune
2020/77152 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Nye kontraktar individuelt tilrettelagt skuleskyss
2020/77152 20211110 10.11.2021 Internt notat uten oppfølging Regional transportplan
2020/77152 20211027 27.10.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 13.10.2021
2020/77152 20211015 15.10.2021 Internt notat uten oppfølging Tilleggsnotat - uttale RMNF - bybanen frå sentrum til Åsane
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Målform i vidaregåande opplæring
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Fylkeskulturkonferansen 2021
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Innspel til saker RMNF skal arbeide med framover
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Manglande universell utforming i skular - rapport Unge funksjonshemmede/FFO
2020/77152 20211007 07.10.2021 Inngående brev Lansering av skolerapport: Manglende universell utforming i skoler FFO Vestland
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Verkstad i trafikktryggingsutvalet 4. oktober 2021
2020/77152 20211005 05.10.2021 Internt notat uten oppfølging Høyringsinnspel til arbeidet med regional transportplan - ei kort oppsummering
2020/77152 20211005 05.10.2021 Saksframlegg/innstilling Innspel - høyring om ny opplæringslov og endringar i friskulelova
2020/77152 20210929 29.09.2021 Inngående brev Høyring om framlegg til ny opplæringslov og endringar i friskulelova Kenth Rune Teigen Måren
2020/77152 20211005 05.10.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 10.09.2021
2020/77152 20211005 05.10.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.09.2021
2020/77152 20210907 07.09.2021 Internt notat uten oppfølging Utviding av distriktmusikarordninga - oppfylging og finansiering
2020/77152 20210907 07.09.2021 Internt notat uten oppfølging Løypemelding om tilpassa opplæring og spesialundervisning
2020/77152 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Nye Kvam vgs - romprogram og sambruk med Kvam herad
2020/77152 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Høyringsinnspel - revidering av nasjonale faglege råd om fysisk aktivitet og tid i ro
2020/77152 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Miljøløftet si årsmelding 2020
2020/77152 20210906 06.09.2021 Internt notat Innspel frå RMNF til høyring om gjennomføringa av tilgjengelighetsdirektivet Sigrid Næsheim Bjercke
2020/77152 20210825 25.08.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding frå mobbeombodet 2020/21
2020/77152 20210825 25.08.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding for elev- og lærlingombodet 2020/21
2020/77152 20210825 25.08.2021 Internt notat uten oppfølging Ekstraordinært møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2020/77152 20210825 25.08.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet
2020/77152 20210825 25.08.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2022 - rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2020/77152 20210618 18.06.2021 Utgående brev Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland fylkeskommune BERGEN KOMMUNE BYMILJØETATEN
2020/77152 20210602 02.06.2021 Internt notat uten oppfølging Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Bruk av dei fylkeskommunale midlane i Miljøftet
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Miljøløftet - handlingsprogram for perioden 2022-2025
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Kulturkort for ungdom
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Tilhøve for ungdom på hybel
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Foreningen Danielsen intensivgymnas- søknad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå RMNF
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033 - medverknad
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Tannbehandling for prioriterte grupper
2020/77152 20210607 07.06.2021 Inngående brev BA i dag - 080821 Egil Hope
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Universell utforming av busskur i Bergen
2020/77152 20210601 01.06.2021 Internt notat uten oppfølging Planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021
2020/77152 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Val av midlertidig nestleiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2020/77152 20210602 02.06.2021 Internt notat uten oppfølging Midlertidig fritak for leiar RMNF
2020/77152 20210825 25.08.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 09.06.21
2020/77152 20210521 21.05.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2020 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2020/77152 20210601 01.06.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 05.05.21
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til webinar om FN-konvensjonen (CRPD) 25. mai
2020/77152 20210426 26.04.2021 Inngående brev INVITASJON TIL WEBINAR FOR KOMMUNALE RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 25 MAI kl. 9-12.00 FFO Vestland
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål til Bergh (V) stilt til hovudutval for næring 28.04.21
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging RTP for Vestland 2022-2033 - løypemelding
2020/77152 20210427 27.04.2021 Saksframlegg/innstilling Prognoseinntaktet og konsekvensar for nærskuleområdet Stor-Bergen
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging Kvalitetsmelding for vidaregåande opplæring
2020/77152 20210427 27.04.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 24.03.21
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi pr. mars 2021
2020/77152 20210427 27.04.2021 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av representant til arbeidsgruppe i plan for kultur, idrett og friluftsliv
2020/77152 20210427 27.04.2021 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av representant til referansegruppa til plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland
2020/77152 20210427 27.04.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2020 Vestland fylkeskommune
2020/77152 20210427 27.04.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring planprogram for regional klimaplan for Vestland
2020/77152 20210426 26.04.2021 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2020 rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2020/77152 20210330 30.03.2021 Internt notat uten oppfølging Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne om universell utforming i det nye fylkesbygget Rune Haugsdal
2020/77152 20210317 17.03.2021 Internt notat uten oppfølging Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland
2020/77152 20210316 16.03.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 03.02.2021
2020/77152 20210316 16.03.2021 Internt notat uten oppfølging Felles takst og sonestruktur for buss og bybane i Vestland fylke
2020/77152 20210317 17.03.2021 Internt notat uten oppfølging Pilot autonom buss i Førde
2020/77152 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Medverknad og samarbeid - regional plan for kultur, idrett og friluftsliv
2020/77152 20210316 16.03.2021 Internt notat uten oppfølging Tilskot til statleg sikring og grunnleggande tilrettelegging av friluftsområdet 2021
2020/77152 20210301 01.03.2021 Internt notat uten oppfølging FFO undersøkelse om langtidskonsekvenser av Covid-19 og diverse rapporter og politiske notat
2020/77152 20210316 16.03.2021 Internt notat uten oppfølging Rapport frå FFO Vestland
2020/77152 20210316 16.03.2021 Internt notat uten oppfølging Rutinar og rettleiing for planlegging i Vestland - samarbeid og medverknad
2020/77152 20210127 27.01.2021 Internt notat uten oppfølging Orienteringar og diskusjon kring møteplanen 2021
2020/77152 20210127 27.01.2021 Internt notat uten oppfølging Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - Løypemelding og hovudmål
2020/77152 20210127 27.01.2021 Internt notat uten oppfølging Båtanbod rutepakke 3 - opsjon universell utforming
2020/77152 20210127 27.01.2021 Internt notat uten oppfølging Utgreiing av bestillingstransport i Nordfjord
2020/77152 20210127 27.01.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 02.12.2020
2020/77152 20201210 10.12.2020 Utgående brev Fråsegn til fylkesrådmannen frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Fylkesrådmann Rune Haugsdal
2020/77152 20201204 04.12.2020 Internt notat uten oppfølging Uttale frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne til sak: Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6
2020/77152 20201203 03.12.2020 Internt notat uten oppfølging Uttale frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne til sak: Forslag til ny forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga) i Vestland
2020/77152 20201125 25.11.2020 Saksframlegg/innstilling Organisatorisk arbeid i forkant av møta i 2021
2020/77152 20201125 25.11.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon om budsjett og rekneskap for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2020 Bertil Søfteland
2020/77152 20201125 25.11.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetar hausten 2020: Samlingar som rådet har vore med på å arrangere for kommuneråd i Vestland Bertil Søfteland
2020/77152 20201125 25.11.2020 Internt notat uten oppfølging Orientering frå leiar om innlegg ved plankonferansen i Vestland om klima og folkehelse Bertil Søfteland
2020/77152 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2021 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne