eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/82
:
Arild Knapskog
:
Avsluttet
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2019/82 20211008 08.10.2021 Inngående brev Rapport om ungdommens perspektiv på fremtidens seksualpolitikk Katarina Eisenstein og Ebba Giil
2019/82 20210930 30.09.2021 Inngående brev FØRESPURNAD I HØVE ÅRSMØTEKONFERANSEN FREDAG 29.10 I BERGEN PÅ TERMINUS Kristin Geiring
2019/82 20210929 29.09.2021 Inngående brev Søknad om midler til regionalt arrangement i Natur og Ungdom Adam Granberg
2019/82 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ytringsfrihetskommisjonen ønsker å invitere alle fylkeskommunale ungdomsråd til å gi innspill til kommisjonens arbeid Torgeir Engen
2019/82 20210922 22.09.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** ***** 17.09.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210922 22.09.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 17.09.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210910 10.09.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding for mobbeombodet for skuleåret 2020 - 2021
2019/82 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling E-sport i Vestland fylke
2019/82 20210909 09.09.2021 Internt notat uten oppfølging Miljøløftet - årsmelding 2020
2019/82 20210820 20.08.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 09.06.2021
2019/82 20210819 19.08.2021 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til ressursgruppa til EU-prosjektet YESpecialists
2019/82 20210819 19.08.2021 Inngående brev Invitasjon til VU bidrag i EU-prosjektarbeid Barbara Irene Harterink
2019/82 20210819 19.08.2021 Internt notat uten oppfølging Inntak til vidaregåande skule i Vestland fylke 2021
2019/82 20210819 19.08.2021 Internt notat uten oppfølging Vedtak planprogram - regional plan for klima
2019/82 20210819 19.08.2021 Internt notat uten oppfølging Notat møtegodtgjersle til Vestland ungdomsutval (VU)
2019/82 20210819 19.08.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2022 - Vestland ungdomsutval
2019/82 20210819 19.08.2021 Internt notat uten oppfølging Årsmelding for ungdomen sitt kommunestyre i Luster 2020
2019/82 20210601 01.06.2021 Internt notat uten oppfølging Tannbehandling for prioriterte grupper med lang reiseavstand til nærmaste offentlege tannklinikk
2019/82 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak
2019/82 20210602 02.06.2021 Internt notat uten oppfølging Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2022-2025
2019/82 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring - godkjenning av byggestart
2019/82 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 10.05.2021
2019/82 20210601 01.06.2021 Internt notat uten oppfølging Økonomisk støtterordning i regi av LNU
2019/82 20210601 01.06.2021 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av råda frå ungdommens distriktspanel
2019/82 20210519 19.05.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** ***** 10.05.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210607 07.06.2021 Inngående brev Til ungdomsrådene - Vestland fylke - Søk Frifond Kirsten Hov
2019/82 20210521 21.05.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av fylkesting for ungdom (FFU) og Vestland ungdomsutval
2019/82 20210430 30.04.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå Vestland ungdomsutval 19.03.2021
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging Prognoseinntaket og konsekvensar for nærskuleområdet i Stor-Bergen
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging RTP for Vestland 2022-2033 - løypemelding
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging Skredssikring - prioritering - kunnskapsgrunnlag for RTP
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring - føremål og innhald
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging Digitale identitetsbevis for lærlingar
2019/82 20210430 30.04.2021 Internt notat uten oppfølging Kraftak for psykisk helse, notat 2
2019/82 20210430 30.04.2021 Saksframlegg/innstilling Planlegging av informasjonsfilm om VU
2019/82 20210430 30.04.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplanen 2021 - justeringar
2019/82 20210503 03.05.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring planprogram for regional klimaplan for Vestland
2019/82 20210503 03.05.2021 Internt notat uten oppfølging Ungdommens planprogram 2021
2019/82 20210503 03.05.2021 Saksframlegg/innstilling Evaluering av fylkesting for ungdom Vestland 2021
2019/82 20210429 29.04.2021 Saksframlegg/innstilling Ungdommens planprogram 2021 - korleis arbeide og marknadsføre planprogrammet
2019/82 20210429 29.04.2021 Saksframlegg/innstilling Konstituering av Vestland ungdomsutval
2019/82 20210421 21.04.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 09.04.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vestlands ungdomsutvalg: møte med NU om bedre kollektivtilbud Natur og Ungdom
2019/82 20210324 24.03.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 16.03.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 17.02.2021
2019/82 20210310 10.03.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** 10.03.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210310 10.03.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 10.03.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210306 06.03.2021 Utgående brev Invitasjon til fylkesting for ungdom 2021 Alver kommune m.fl.
2019/82 20210301 01.03.2021 Internt notat uten oppfølging Informasjonsfilm om Vestland ungdomsutval Arild Knapskog
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging UKM digital fylkesfestival 2021
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Krafttak for psykisk helse
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Politiske saker i hovudutval for opplæring og kompetanse
2019/82 20210310 10.03.2021 Saksframlegg/innstilling Innstillingar til fylkesting for ungdom 2021
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Rutinar og rettleiing for planlegging i Vestland - samarbeid og medverknad
2019/82 20210310 10.03.2021 Internt notat uten oppfølging Referat frå dialogforum 10. desember 2020
2019/82 20210215 15.02.2021 Inngående brev Fritak fra verv i vu Ebbe Io
2019/82 20210211 11.02.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 05.02.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210211 11.02.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 05.02.2021
2019/82 20210211 11.02.2021 Saksframlegg/innstilling Vidare diskusjon og innspel til FFU 2021
2019/82 20210211 11.02.2021 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 05.02.2021 Til den det måtte gjelde
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 11.12.2020
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling VU sine innspel til fylkesting for ungdom 2021
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Brev til Skyss - vi treng eit betre kollektivtilbod
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Informasjonsfilm om Vestland ungdomsutval
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Innkjøp av profileringsartiklar - prisar
2019/82 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett for Vestland ungdomsutval 2021
2019/82 20201218 18.12.2020 Inngående brev Skyss lyttar ikkje! Sander Eide Aase
2019/82 20201214 14.12.2020 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 29.08.2020 Til den det måtte gjelde
2019/82 20201214 14.12.2020 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 11.12.2020 Til den det måtte gjelde
2019/82 20201207 07.12.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 29.08.20
2019/82 20201207 07.12.2020 Saksframlegg/innstilling Innkjøp av profileringsartiklar til Vestland ungdomsutval
2019/82 20201207 07.12.2020 Saksframlegg/innstilling Ungdomsråd på tvers - auke reel brukarmedverknad i og på tvers av organisasjonar i Idrettscampus Bergen
2019/82 20201207 07.12.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitet i Vestland ungdomsutval sidan sist
2019/82 20201207 07.12.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Vestland ungdomsutval 2021
2019/82 20201103 03.11.2020 Utgående brev Fråværsmelding for ***** ***** ***** 27.10.20 Til den det måtte gjelde
2019/82 20191204 04.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdomspanel Sex og samfunn
2019/82 20191204 04.12.2019 Saksframlegg/innstilling Europarådets kommunalkongress søkjer etter ungdomsdelegatar (mellom 18 og 30 år)
2019/82 20191204 04.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettprosess
2019/82 20191127 27.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkesting for ungdom Vestland - oppnemning av politisk kontaktperson
2019/82 20191125 25.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av fylkesting for ungdom Vestland (FFU) og Vestland ungdomsutval (VU)
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle skulesekken (DKS) og medverknad frå VU
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møtedato for Vestland ungdomsutval 2020
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av fylkesting for ungdom Vestland 2019
2019/82 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Ungdommens planprogram 2020
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Regional planstrategi - ungdom - trivsel og tilhøyre
2019/82 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Aktivitet og reisar i Vestland ungdomsutval sidan 03.11.2019
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til å delta i KS ungdomsmedverknadsprosess
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til samarbeidsorganet for folkehelseprogrammet i Vestland fylkeskommune
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oversikt over ungdomsråd i Vestland fylkeskommune
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Konstituering av Vestland ungdomsutval
2019/82 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdommens planprogram 2020 - korleis arbeide og marknadsføre planprogrammet?