eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 28 20200928 28.09.2020 15:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Valnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK142020 GK 14/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK152020 GK 15/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 8. juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK162020 GK 16/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 10. juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Val av skjønnsmedlemmer - forslag frå kommunane og tingrettane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Val av skjønnsmedlemmer for Vestland fylkeskommune for perioden 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Val av medlem til yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Val av varamedlem til hovudutval for samferdsel og mobilitet og klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Søknad om midlertidig fritak - Senea Sabanovic Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Søknad om midlertidig fritak - Tommy Mo Aarethun Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Val av midlertidig nestleiar i hovudutval for kultur, idrett og integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Val av rådsmedlem til Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Oppnemning av ny varamedlem til Verdsarvrådet for verdsarvstaden Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Val til styre i stiftinga Singerheimen valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Suppleringsval til styret i Stiftinga Vestlandsforsking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Kystpilegimsleia. Oppnemning av politiske representantar til styringsgrupper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Val av eigarrepresentantar til prosjektstyret - samanslåing av fagskulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Val av setjemedlem til folkevalde organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll