eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Trafikktryggingsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 25 20210125 25.01.2021 09:00 Fjernmøte Trafikktryggingsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 16.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Pilotprosjekt for elsparkesyklar i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Søknad om drifts- og aktivitetsmidlar for Trygg Trafikk Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Ny samarbeidsavtale mellom Trygg Trafikk og Vestland fylkeskommune signert. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Svar på spørsmål frå Bjarte Vatnøy (Frp) om sikring av Fv.5454 på Seim i Alver kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Fordeling av FTU-midlar for 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll