eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 15 20210415 15.04.2021 10:00 Fjernmøte Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 02.03.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Referat frå møte om Den kulturelle spaserstokken 27.01.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Vedtaksoppfølging - PS 5/21 Transporttilbod for eldre heimebuande i deler av Fana Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Korleis førebygge og forseinke demens - webinar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 Vestlandskonferanse for eldreråd i Vestland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Lærlingeplassar i helse- og aktivitørfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Arbeidsseminar 9. april - regional plan for kultur, idrett og friluftsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Uttale frå Bergen Eldreråd til Skyss om betalingsordningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Møte med Bergen eldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Årsmelding - fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Pilot aldersvennleg transport i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Høyring planprogram - regional plan kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2035 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Transporttilbod for eldre i delar av Fana Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll