eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Vestland ungdomsutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 10 20210510 10.05.2021 10:00 Fjernmøte video Vestland ungdomsutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå Vestland ungdomsutval 19.03.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Ungdommens planprogram 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Kraftak for psykisk helse, notat 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Digitale identitetsbevis for lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring - føremål og innhald Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Skredssikring - prioritering - kunnskapsgrunnlag for RTP Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 RTP for Vestland 2022-2033 - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Prognoseinntaket og konsekvensar for nærskuleområdet i Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Konstituering av Vestland ungdomsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Evaluering av fylkesting for ungdom Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Ungdommens planprogram 2021 - korleis arbeide og marknadsføre planprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Møteplanen 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Planlegging av informasjonsfilm om VU Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Høyring planprogram for regional klimaplan for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Varsel om politisk sak: Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Innstillingsnemnd klima- og miljøprisen i Vestland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Innlegg frå VU på folkehelseforum Vestland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll