eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 14 20210614 14.06.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112021 GK 11/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122021 GK 12/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering 25.05.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS562021 RS 56/2021 Varsel om ny oppstart - Områdefreding Årbakka i Tysnes kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572021 RS 57/2021 Invitasjon og program for Dialogkonferansen 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582021 RS 58/2021 Varsel om oppstart av fredingssak for Sandviksbodene 12-24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592021 RS 59/2021 Avlysing av U23 EM i friidrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902021 PS 90/2021 Vedtak planprogram regional plan kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2035 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912021 PS 91/2021 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922021 PS 92/2021 Tilskot til prosjekt og kompetanseheving i biblioteka Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932021 PS 93/2021 Tildeling mobile bibliotektilbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942021 PS 94/2021 Tilskott til freda kulturminne i privat eige - handsaming av klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952021 PS 95/2021 Klage på vedtak om tilskot til fartøyvern - Folgefonn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962021 PS 96/2021 Klage på vedtak om tilskot til fartøyvern - VESTGAR Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972021 PS 97/2021 Høyringsuttale om fusjon av Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter og Hardanger og Voss Museum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982021 PS 98/2021 Sommarfullmakt 2021 frå Hovudutval for kultur, idrett og integrering til utvalsleiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll