eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 09 20200609 09.06.2020 09:00 Fjernmøt/videomøte Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK72020 GK 7/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkestinget 03.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Valen kraftverk AS - vurdering av sal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Uttale frå Landsstyret om RNB Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Oversyn over budsjettsøknader om driftstilskot for 2021 over Kulturbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Lytter til innspill: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Kopi av søknad til kulturdepartementet frå Moster 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Retningslinjer for klart språk og god nynorsk i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Felles retningslinjer for besøk av ungdomsorganisasjonar til vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Moster 2024 AS. Bømlo kommune sitt kommunestyrevedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Framtidig organisering og samarbeid mellom dei kommunale arkivinstitusjonane i heile Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Oppnemning av kandidatar til styret i seks HFK Bussanlegg-selskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Årsmelding 2019 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF) i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152020 SI 15/2020 Interpellasjon frå Klementsen (FNB) - Behov for å verne om varslingsinstituttet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162020 SI 16/2020 Interpellasjon frå Hæggernes (PP) - Ubåtvraket ved Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172020 SI 17/2020 Interpellasjon frå Pombe - SV - Mineralelektrifisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182020 SI 18/2020 Spørsmål fra Tomren(MDG) - v edr. rasisme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Finansforvaltninga i 2019 - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Godkjenning av årsrekneskap for Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Rekneskap 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Årsrapport 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Årsmelding Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Finansrapport 1. tertial 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Økonomiplan 2021-2024 - Investerings- og driftsrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Skilting av bygg i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Bømlo fiskerihamn - garanti for forskottering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Finansiering av kulturbygg med regionale funksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Det Vestnorske Teateret LL. Lånegaranti til nybygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Søknad om midlar til Griegkvartalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Reglement for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Integrering - nye oppgåver for fylkeskommunen - strategi og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Europameisterskap i friidrett for ungdom 2021 i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Koronautbrotet - omfang, konsekvensar og tiltak i høve kultur, idrett og inkludering i Vestland pr juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Bokbåtdrift i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Behov og potensial for ei styrka nasjonal karbonfangstsatsing i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Plaststrategi for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Regional kompetansepolitikk i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Regional plan for Hardangervidda - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Godkjenning av forslag til Handlingsprogram 2020 - 2023 for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei - Heiplanen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Vestland fylke - samkøyring av TT-ordning frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Oppheving av forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Saksordførar - Regional transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Nytt yrkestransportregelverk - delegering av mynda til å innføre einerettar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Prinsippsak for forskotteringar mv. i samband med rekkefølgjekrav og fylkeskommunale midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Tilsegn om tilskot til reduserte bompengetakstar for Rv. 13 Hardangerbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Justering av gjennomsnittstakst Førdepakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Prosjektavklaring fv. 614 Svelgen - Indrehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 E134 Røldal-Seljestad - Delvis bompengefinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Prinsipp for ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Lokal forskrift om inntak og formidling i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune – mandat og oppstart av planarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Organisering av fagskulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Namnendring hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Mandat for mobbeomboda og elev- og lærlingomboda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Årsmelding for klagenemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Søknad om midlertidig fritak - Torill Selsvold Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Søknad om midlertidig fritak - Bjørlo (V) - suppleringsval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Val til styre m.m. i selskap, stiftingar og verneområdestyre - valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Oppnemning av kandidatar til styret i Valen Kraftverk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Val av representant til hovudkomitè for U23 EM i friidrett i Bergen i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Val av medlem til styre i Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Ekstraordinære tiltak korona, disponering av overskot 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 "Vestland fylke vil sikre nynorsk i Outlook iOS-appen" – fråsegn Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 «Vestland fylke – antirasistisk sone» - fråsegn Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 «Planlegging av vindkraftverk etter plan- og bygningslova» - fråsegn Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 «Nei til industridød – ja til grøn omstilling i Vestland!» - fråsegn Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Behov for å verne om varslingsinstituttet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Ubåtvraket ved Fedje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Mineralelektrifisering Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll