eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 13 20191113 13.11.2019 13:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK22019 GK 2/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK32019 GK 3/2019 Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 OS22019 OS 2/2019 Orienteringar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SI32019 SI 3/2019 Spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Invitasjon til kulturpolitisk toppmøte 25. november 2019 - regionreform - drøfting av oppgavedeling på kulturområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Nytt snøggbåtanbod i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ny forskrift for Regionale forskingsfond - Høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Høyring om endringar i forskrifter til veglova, vegtrafikklova og andre lover som gjeld overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylkeskommunane og omorganisering av Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Høyringsuttale lov om integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll