eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 05 20200205 05.02.2020 10:00 Fylkeshuset – Sandsli, Sandslihaugen 30, Bergen Utvalsalen 2.et Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Møteprotokoll frå møte i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 27.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Invitasjon til dialogmøte 24. januar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Plan for prosess for sak om opplæringstilbod ved dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Mål og strategiar - mandat og prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - fastsetting av møteplan for året 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Invitasjonar og tema for orienteringar i rådsmøter i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029. Framlegging av ferdigforhandla avtale til politisk handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Kjøp av billettar på buss og båt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll