eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 03 20191203 03.12.2019 10:00 Radisson Blu Royal Bryggen, Bergen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK42019 GK 4/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK52019 GK 5/2019 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 13.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42019 SI 4/2019 Spørsmål frå FNB - Spørsmål om bompengar i budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52019 SI 5/2019 Spørsmål frå Helle (A) - sikre arbeidsplassar på Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62019 SI 6/2019 Spørsmål frå Klementsen (FNB) - forhandlinger Byvekstavtale i Bergensregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Nye ferjekontraktar frå 2020 - status for ferjemateriell og elektrisk drift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62019 RS 6/2019 Melding om arbeidet med ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72019 RS 7/2019 Valen Kraftverk - oppfølging av vedtak i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Stord lufthamn - søknad om lån til finansiering av ny infrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Bompengepåslag for ferjestrekningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Prosess med Nasjonal transportplan 2022-2033 og med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Forslag til ny forskrift med innføring av miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd. Utgreiing av to-ferje løysing i sommarmånadane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Endring av aksjekapitalen og vedtektene til Skyttel AS og Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Fråsegn til Fylkesveg 49 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Regional vassforvaltningsplan - planprogram og hovudutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Vedtak av retningslinjer og innstillingsnemnd til klima- og miljøpris 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Regional plan for Hardangervidda - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Områdegjennomgang av verkemiddelapparatet for regional utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Mandat for regionalt planforum i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Oppstart av arbeidet med Regional planstrategi 2020-2024 – Utviklingsplan for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Solund kommune – kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Skattelegging av vannkraftverk - NOU 2019:16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Folkehelseoversikt for Vestland 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Fagtilbod, rom- og funksjonsprogram Stord vgs, avd. Vabakkjen og Bømlo vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Endra selskapsavtale for Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Fritt skuleval - høyring om forslag til endringar i forskrift til opplæringslova kapittel 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Kystpilegrimsleia. regionale pilegrimssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt magasinutfordringar for KODE Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Innspel til ny stortingsmelding om idrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Høyringsfråsegn til lov om språk (språklova) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Høyringssvar til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Høyring om endringar i «Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlova)» og «Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Vestland fylkeskommune og tilhøvet til kommunearkivordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Samfunnsoppdrag, visjon og verdiar for felles organisasjonskultur i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Etiske retningslinjer for tilsette i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Tilsetjingsreglement i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Permisjonsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Arbeidsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Godkjenning av fylkesting for ungdom Vestland (FFU) og Vestland ungdomsutval (VU) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Oppnemning av politisk kontaktperson for Vestland ungdomsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Møtedato 1. halvår for klagenemnda Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Nytt snøggbåtanbod i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll