eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 29 20200929 29.09.2020 11:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK82020 GK 8/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkestinget 09.06.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Vigo IKS - årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Årsmelding NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Evaluering av ordninga med fylkesvise mobbeombod - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 Digitale politiske møter - evaluering av perioden mars-juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Høyring - "forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 Oppfølging av vedtekne verbalforslag i PS 14/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192020 SI 19/2020 Interpellasjon frå Hæggernes (PP) - Vestland fylke erklærer fattigdomskrise for minstepensjonistene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI202020 SI 20/2020 Interpellasjon frå Andersen (FNB) - Ny E16 - no Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI212020 SI 21/2020 Interpellasjon frå Kolbotn (R) - La oss gjere SSB-profetiane kraftig til skamme! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI222020 SI 22/2020 Interpellasjon frå Hammer (SV) - Jernbanen må vere underlagt nasjonal folkevalgt kontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI232020 SI 23/2020 Interpellasjon frå Distad (H) - Velkommen til Vestland - heile året Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI242020 SI 24/2020 Interpellasjon frå Tomren (MDG) - Stans reklame i skulen! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI252020 SI 25/2020 Spørsmål frå Hoff (H) - Digital undervisning for å redusere konsekvenser av fravær og smittevern Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI262020 SI 26/2020 Spørsmål tfrå Berthelsen (SV) - om vindkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI272020 SI 27/2020 Spørsmål frå Berthelsen (SV) - om mineralråd og mineralnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI282020 SI 28/2020 Spørsmål frå Syversen (R) - Konsesjonsreglane for vindkraft er i hard vind Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Tertialrapport pr. august 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Finansrapport 2. tertial 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Vedtak av Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - Regional planstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Strategi for internasjonalt samarbeid i Vestland 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Prosjektrekneskap - godkjenningsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Innbyggjarforslag om båtrute mellom Ågotnes og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Selskapskontroll av Skyttel AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Godkjenning av prosjektrekneskap Årstad vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 KODE Kunstmuseer og Komponisthjem. To lånegarantiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Årsrapport 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Rutine for utlån av skulebygg og idrettsanlegg til frivillige lag og organisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Status for handlingsprogram 2019-2020 - dei to regionale kulturplanane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Alternative transportløysingar ved stengd veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Sunnhordland lufthavn AS - søknad om driftsstøtte frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Moster 2024 AS - Endring av aksjonæravtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Årsmelding frå elev- og lærlingombodet for skuleåret 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Miljøløftet, årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Møteplan for folkevalde organ i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Oppfølging av arbeidet med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 Organisering av fagskulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Nytt kommunevåpen Tysnes kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Vurdering av krav om tariffavtale ved fylkeskommunale innkjøp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Endring av namn i selskapsavtalen for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Tenestepensjon frå 2021 - tildeling av kontrakt Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1162020 PS 116/2020 Sal av Kvam vgs, avd. Norheimsund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 Sal av Rubbestadnes vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Askøy vgs - nybygg/rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Oppnemning av ny varamedlem til Verdsarvrådet for verdsarvstaden Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Val av skjønnsmedlemmer for Vestland fylkeskommune for perioden 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212020 PS 121/2020 Val av rådsmedlem til Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222020 PS 122/2020 Val til styre i stiftinga Singerheimen valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232020 PS 123/2020 Kystpilegimsleia. Oppnemning av politiske representantar til styringsgrupper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242020 PS 124/2020 Suppleringsval til styret i Stiftinga Vestlandsforsking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252020 PS 125/2020 Val av medlem til yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262020 PS 126/2020 Val av varamedlem til hovudutval for samferdsel og mobilitet og klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272020 PS 127/2020 Søknad om midlertidig fritak - Senea Sabanovic Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282020 PS 128/2020 Søknad om midlertidig fritak - Tommy Mo Aarethun Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292020 PS 129/2020 Val av eigarrepresentantar til prosjektstyret - samanslåing av fagskulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302020 PS 130/2020 Val av midlertidig nestleiar i hovudutval for kultur, idrett og integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312020 PS 131/2020 Val av styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322020 PS 132/2020 Drosjetilbod i distrikta Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1332020 PS 133/2020 Vestland fylke erklærer fattigdomskrise for minstepensjonistane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1342020 PS 134/2020 La oss gjere SSB-profetiane kraftig til skamme! Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1352020 PS 135/2020 Velkommen til Vestland - heile året Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1362020 PS 136/2020 Stans reklame i skulen! Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll