eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 12 20191112 12.11.2019 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22019 GK 2/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Handlingsprogram for verkemiddelbruken knytt til innovasjon og næringsutvikling i Vestland - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Orientering om konferansar og arrangement 2019 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Regional vassforvaltningsplan - planprogram og hovudutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylkeskommune 2020 – prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Forslag til opning av områder og forslag om forskrift om fornybar energiproduksjon til havs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Ny forskrift for Regionale forskingsfond - Høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Svoldal kraftverk - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Høyringsuttale lov om integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll