eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 22 20210322 22.03.2021 09:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 FKT - Medlemsinformasjon februar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 2021, Ålesund 1.-2. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 – Kontroll i pandemi og krise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Klagenemnda si avgjerd i sak 20-146 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Klagenemnda si avgjerd i sak 20-578 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Budsjett 2021/økoniomiplan 2021-2024 - oppfølging av verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Budsjett 2020 - status oppfølging vedtekne verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Status oppfølging av verbalpunkt budsjett 2021: Organisasjonsgjennomgang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Sak PS 1-21 i TING 09.03.2021 - Finansforvaltninga i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Retningsliner for prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Bestilling av eigarskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Kurs i regi av Deloitte første halvår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon informasjonstryggleik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll