eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 10 20210510 10.05.2021 09:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Rapport fra PwC - gjennomgang TkVestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 FKT - medlemsinformasjon mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 FKT - medlemsinformasjon april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Sak 67-21 i FUV 26.03.2021 Eigarstrategi for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 Innklaga sak til KOFA 30.03.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Arbeid med internkontroll og resultat av eksterne tilsyn i 2020 - orientering til kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Brev fra Rogaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Ferde AS - første rapport til eigarane i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Årsrapport frå varslingsutvalet for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune per april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Mulig overtredelsesgebyr fra Datatilsynet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Årsrekneskap og årsmelding 2020 - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Fylkesrådmannen orienterer om innkjøpsrutinar i vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Fylkesrådmannen orienterer om status i høve arbeid med etikk i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Fylkesrådmannen sine svar på spørsmål frå kontrollutvalet om finansforvaltninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Vestland fylkeskommune 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Notat frå Deloitte gjeldande meirarbeid i samband med forvaltningsrevisjon innan tannhelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Forvaltningsrevisjon tannhelse - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Forvaltningsrevisjon innan fylkesvegforvaltninga - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Eigarskapskontroll av fylkeskommunen si forvaltning og oppfølging av arbeidsmarknadsbedrifter - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Oppfølging - Vurdering av ordning for finansiering av friskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Oppfølging - Selskapskontroll av Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll