eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 27 20210427 27.04.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 23. mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Tildeling av tilskot til fylkesvegar for tømmertransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 Trafikksikringstiltak - Fv 5314 Blåklokka barnehage til Tveit vegkryss - Alver kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442021 RS 44/2021 Nye berekningar av byutgreiing 2. Korleis oppnå nullvekstmålet innanfor byvekstavtalen sitt avtaleområde? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452021 RS 45/2021 Praksisendring for skoleskyss til annan skole enn nærskolen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462021 RS 46/2021 Skredsikring - prioritering - kunnskapsgrunnlag for RTP Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472021 RS 47/2021 Ny tunnelvedlikehaldskontrakt for Vestland fylke - orienteringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482021 RS 48/2021 Nye driftskontraktar elektro for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492021 RS 49/2021 Vidareføring av Askøypakken - Vidare prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502021 RS 50/2021 Status for bompengeproposisjon for Kvinnheradpakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512021 RS 51/2021 Oppgradering av fylkesvegtunnelar etter tunneltryggleiksforskrifta. Kunnskapsgrunnlag for RTP 2022 – 2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522021 RS 52/2021 Kunnskapsgrunnlag for RTP 2022-2033 - tema bru og kai Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532021 RS 53/2021 Rapportering fråvikssaker per mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS542021 RS 54/2021 Oppfølging av utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552021 RS 55/2021 Tildeling av tilskot til generelt vedlikehald av fylkesveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS562021 RS 56/2021 Framdrift for alternativ innretting av revidert Bømlopakke etter vedtak i kommunestyret 22. mars 2021 - Referat frå møte 12. april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572021 RS 57/2021 Ferde AS - første rapport til eigarane i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI202021 SI 20/2021 Spørsmål frå Brosvik (KRF ) - Bybaneutbygginga til Spelhaugen i Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI212021 SI 21/2021 Spørsmål frå Framnes (FRP) - Tilrettelegging for nye busstopp i Skogsskifte, - Sund kommune,- samt rundkjøring, Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI222021 SI 22/2021 Spørsmål frå Merkesdal (AP) - Trafikksikkerhet for myke trafiikanter på fylkesvei 5182 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI232021 SI 23/2021 Spørsmål frå Valvatne (AP) - Busstilbodet på Nattlandsfjellet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI242021 SI 24/2021 Spørsmål frå Vatvatne ( AP) - Dialogforumet mellom Skyss og bussjåførane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI252021 SI 25/2021 Spørsmål frå Helle (AP) - Trolleybusslinje tett på minnepark, nord for Laksevåg senter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI262021 SI 26/2021 Spørsmål frå Hammer( ) - Bruk av kantstein på ny høykvalitetessykkelveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI272021 SI 27/2021 Spørsmål frå Helle (AP) - Status vegen Ålfoten - Davik - Rugsund, fylkesveg 616 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Årsrapport 2020, Kollektivstrategi for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Omklassifisering- Nedlegging av delar av fylkesveg 4992 - Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Utlysing av driftskontrakt 4602 Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Omklassifisering av fylkesveg 5454 rundt gamle Knarvik Skysstasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Utlysing av driftskontrakt 4608 Sogn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Budsjett 2021 Mindre utbetringar - fordeling av løyving til samarbeidstiltak/spleiselag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - Løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Skredsikring - prioritering - kunnskapsgrunnlag for RTP Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll