eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 09 08 20210908 08.09.2021 09:00 Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, Kokstad Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK132021 GK 13/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK142021 GK 14/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 15.juni 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS752021 RS 75/2021 Samhandling med Statens vegvesen i samband med bygging av Sotrasambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS762021 RS 76/2021 Nye anslag for ferjeavløysingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS772021 RS 77/2021 Roadcap - Forstudie for uttesting på fv 49 ved Liarostunnelen i Samnanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS782021 RS 78/2021 Tilskot frå Klimasats Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS792021 RS 79/2021 Teknisk forprosjekt Nordrepollen-Austrepollen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS802021 RS 80/2021 Politisk seminar om Miljøløftet sitt handlingsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS812021 RS 81/2021 Bruer i aluminium - Oppfølging av verbalvedtak i sak om Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS822021 RS 82/2021 Fv. 585 Nattlandsveien – vurdering av nett for gåande og syklande Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS832021 RS 83/2021 Leirvik kollektivterminal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS842021 RS 84/2021 Kopi - om ferjesamband Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS852021 RS 85/2021 Arbeid med sykkeltilrettelegging på fylkesveg i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS862021 RS 86/2021 Fv 49 Tokagjelet - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI302021 SI 30/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Trolleybussen Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI312021 SI 31/2021 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - trafikkfarlege situasjonar ved endestopp for bussar på Slettebakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI322021 SI 32/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Mjuke trafikantar på utbetring for laksetransport på Fv 560 i Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI332021 SI 33/2021 Spørsmål frå Hammer (Sv) - Linje 19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI342021 SI 34/2021 Spørsmål frå Kristensen (H) - Gang -og sykkelveg Fv 5704 Solheim Brandsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI352021 SI 35/2021 Spørsmål frå Merkesdal (A) - Ferge Fedje - Buss og arbeidsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI362021 SI 36/2021 Spørsmål frå Valvatne (A) - Kjøp av kapasitet på Kystbussen i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI372021 SI 37/2021 Spørsmål frå Valvatne (A) - Omklassifisering av fylkesvegar og flaskehalsutbetring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI382021 SI 38/2021 Spørsmål frå Høgli (MDG) - om parkeringsplasser i Klostergaten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI392021 SI 39/2021 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Fartsdumper Djønno - Trafikksikkerhet Erdalsveien Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Avtalar etter justeringsmodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Forlenging av Askøypakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Søknad om ruteløyve for Selja sjø AS - Org.nr: 967949086 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Årleg ruteendring 2021 - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 Miljøløftet si årsmelding 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 Endring av forskrift om miljøkrav til drosjenæringa i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702021 PS 70/2021 Tertialrapport pr. august 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712021 PS 71/2021 HU SAMO Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 3/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722021 PS 72/2021 Fv 49 Tokagjelet – Status Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll