eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 17 20210217 17.02.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovdutval for opplæring og kompetanse 14.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Frå mål og strategiar til handlingsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Søknad til Vestland fylkeskommune om tilskot til Guttas Campus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Tilleggspoeng for utdanningsprogramma idrettsfag og musikk, dans og drama Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Fylkeskommunal vikarteneste innan opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12021 SI 1/2021 Spørsmål frå Kongsvik (H) - Undervisningstimar i dei vidaregåande- og fagskolane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Spørsmål frå Bognøy (A) - Meirutgifter - kompensasjon i samband med koronaepedemien Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Søknad om tilskot til vitensenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Byggestart ny vidaregåande skule i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Vestland i historia og skulen - forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Lokal forskrift om inntak og formidling - tredje justering av nærskulematrisa- januar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland - vurdering av politisk arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Kjøp av opplæringstenester i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Reisetidsgaranti for elevar i vgo - oppfølging av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Ny budsjettfordelingsmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Plan for kompetanse- og profesjonsutvikling for vidaregåande opplæring, strategi 2021-25 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Debatthefte 2021, KS spør - Svar frå VLFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Tilleggspoeng for utdanningsprogramma idrettsfag og musikk, dans og drama Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Krafttak for psykisk helse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll