eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Administrasjonsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 21 20210121 21.01.2021 09:00 Fjernmøte video Administrasjonsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i administrasjonsutvalet 18.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Lønsharmonisering Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Orientering om status i prosjektet "bruk av stillingstitlar" i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Byte av pensjonsleverandør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 VLFK Pensjon - resultat av handsaming ved Oslo byfogdembete Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Medarbeidarundersøkinga i VLFK 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Lønsoppgjeret 2020 Status Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Overordna beredskapsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll