eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Vestland ungdomsutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 19 20210319 19.03.2021 10:00 Fjernmøte Vestland ungdomsutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 17.02.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Referat frå dialogforum 10. desember 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Rutinar og rettleiing for planlegging i Vestland - samarbeid og medverknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Politiske saker i hovudutval for opplæring og kompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Medverknad og samarbeid - regional plan for kultur, idrett og friluftsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Krafttak for psykisk helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 UKM digital fylkesfestival 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Regional plan for klima - Aktuelle plantema Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Innstillingar til fylkesting for ungdom 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll