eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 15 20210615 15.06.2021 08:00 Fjernmøte, ekstramøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112021 GK 11/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122021 GK 12/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 25. mai 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Revidert Bømlopakke - Endra innretting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Fylkeskommunal garanti for revidert Bømlopakke etter vedtak i fylkestinget i juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Avtale samarbeid kollektivtrafikk med Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI292021 SI 29/2021 Spørsmål frå Brosvik(KRF)- Sikre finansiering mot utbedring av Grimstadvegen i Bergen Kommune? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS742021 RS 74/2021 Stad skipstunnel - Vurdering av servicetunnel som framtidig fylkesvegtunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll