eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 15 20210615 15.06.2021 14:30 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK212021 GK 21/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1442021 PS 144/2021 Avtale samarbeid kollektivtrafikk med Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452021 PS 145/2021 Revidert Bømlopakke - Endra innretting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462021 PS 146/2021 Fylkeskommunal garanti for revidert Bømlopakke etter vedtak i fylkestinget i juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472021 PS 147/2021 Møteplan for folkevalde organ i 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482021 PS 148/2021 Klima- og miljøprisen 2021 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta