eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 14 20210614 14.06.2021 09:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 Kontrollutvalet - sak om anonym varsling for elevar i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 Klagenemnda si avgjerd i sak 20-489 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til FKT om personvernombud for kontrollutvalgssekretariat og private sekretariatsordninger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Gåveregister for dei folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 Kvalitetssikring av finansreglementet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442021 RS 44/2021 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - status oppfølging av verbalforslag første halvår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452021 RS 45/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462021 RS 46/2021 Finansrapport 1. tertial 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Godkjenning av prosjektrekneskap - Bussanlegg Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Oppfølging frå selskapet - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Oppfølging frå eigar - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Selskapskontroll av Trivselshagen IKS - fjerde oppfølging av fylkestinget i Sogn og Fjordane sitt vedtak i FT-sak 38/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet hittil i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll