eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 17 20210217 17.02.2021 09:00 fjernmøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering 13.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Kulturkonferansen 2020 - evaluering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 UKM fylkesfestival 2021 - digital løysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Tilskudd til Kraftmuseets aktiviteter ved Tyssedal Kraftverk etter 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Informasjon om tilskot til Plan for friluftslivets ferdselsårer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Melding om konkursopning, UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Tilskot til regionale ungdomsparti 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Innspel til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Ullensvang kommune 2021-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Nasjonale kulturbygg - svar på søknader om investeringstilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Sentrale arbeidsfelt for kulturmiljøforvaltninga 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Oppstart av utgreiing kulturkort for ungdom i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Spørjeundersøking blant regionale frivillige organisasjonar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 STI-konferanse 16.-17. mars i Drammen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Innspel på gjenåpning av kultursektoren etter kovid19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Dei eldste trekyrkjene i Vestland - status for brannsikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Spørsmål frå Andersland (V) -kulturbyggeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42021 SI 4/2021 Spørsmål frå Håland (AP) - Geografisk kriterie, regional verdi, i tilskuddsordnigar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Varsel om oppstart av planarbeid og vedtak om utlegging av utkast til planprogram - Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023 – 2035 til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Kulturelt utviklingsprogram KUP. Retningsliner og programområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Klage på avslag om tilskot 2020, UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Innspel til internasjonal strategi for kulturpolitikken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Søknad om forlenga frist - tilskot til regionalt kulturbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Magnus Lagabøtejubileum 2024 - Landslova 750 år Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Tilbakemelding på høyringsnotat frå Kulturdepartementet med utkast til endringar i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjonar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Driftstilskott til nasjonale og regionale kulturminne i Vestland. Fordeling av tilskott for 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Utviklingsstipend i tradisjonshandverk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap - handsaming av klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Vidare deltaking i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Vestland i historia og skulen - forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Kunstgrasbaner – revidere tildelingkriterier i spelemiddelordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll