eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 09 20210609 09.06.2021 10:00 Fjernmøte Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 05.05.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Erfaringar frå arbeid med skulemiljøsaker i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Midlertidig fritak for leiar RMNF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Val av midlertidig nestleiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Universell utforming av busskur i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Tilhøve for ungdom på hybel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Kulturkort for ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033 - medverknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Tannbehandling for prioriterte grupper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Høyring - Regional vassforvaltningsplan 2022 - 2027 for Vestland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Varsel om politisk sak: Koronaundersøkinga i Vestland 2020. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Foreningen Danielsen intensivgymnas- søkad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Miljøløftet - handlingsprogram for perioden 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Bruk av dei fylkeskommunale midlane i Miljøftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll