eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 01 28 20200128 28.01.2020 10:00 Fylkeshuset Sandsli, Sandslihaugen 30 Fylkesutvalsalen Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 25.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Invitasjon Eldrerådskurs - 15. - 17. april 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Invitasjon til dialogmøte 24. januar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Møte i koordineringsgruppa - regionalt støtteapparat Leve Heile Livet-reforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Velferdsteknologiens muligheter! Tilbud om foredrag/kurs våren 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Fylkeseldrerådet - Uttale til budsjett 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Nye skredsikringslister for riks- og fylkesvegar pr. 17.12.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Fastsetting av møteplan for fylkeselderådet 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Invitasjonar og tema for orienteringar i møter 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Fylkeseldrerådet - deltaking i KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Søknad om forskottering - gang- og sykkelveg Fv 60 Loen -Solvik/Rake Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Byvekstavtale bergensområdet 2019-2029. Framlegging av ferdigforhandla avtale til politisk handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Høyringsfråsegn - fartsgrense på motorvegar og vegstandard med ÅDT 6000-20000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll