eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 28 20200428 28.04.2020 10:00 Fjernmøte Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 24.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Økonomioversikt pr. 20.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Fylkeseldrerådet - uttale til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Aldersvenlege lokalsamfunn - nettverkssamling Oslo 4. mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Årsrapport 2019 - Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Brosjyre Friluftsliv for alltid - statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Tilskot til inkludering og mangfald 2020 - tildeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Møteplan for fylkeseldrerådet 2020 - endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Einerettar for drosje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Fylkeseldrerådet - handlingsplan for perioden 2019-2023, oppfølging av sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Utviklingsplan for Vestland - regional planstrategi 2020-2024, oppfølging av sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Den kulturelle spaserstokken, retningslinjer for utlysing og tildeling av tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Høyring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Vidareføring av servicelina i Bergen - aldersvenleg transport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll