eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 05 12 20200512 12.05.2020 11:00 Videomøte/fjernmøte Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033 - Prioriteringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Oppfylgjing av regjeringa sitt bompengeforlik, endring i samsvar med vedtak i Bergen bystyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Reduksjon av meirverdiavgift og prisreduksjon på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Tenestepensjon - evalueringskriterier Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Val til styre og representantskap i selskap, stiftingar og råd m.m. - valperioden 2019-2023 - tilleggssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Moster 2024 AS. Oppnemning til valkomite Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Søknad om midlertidig fritak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Val av medlem og varamedlem til Nordsjøkommisjonen - tematisk gruppe Smarte regioner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll