eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 17 20191217 17.12.2019 10:00 Quality Hotel Sogndal, Sogndal Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32019 GK 3/2019 Godkjenning av møtebok frå førre møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Valen Kraftverk - oppfølging av vedtak i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Melding om arbeidet med ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12019 SI 1/2019 Interpellasjon frå Sæhle (SV) - konverteringsterapi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22019 SI 2/2019 Interpellasjon frå Taylor (MDG) - Bærekraftig mat i fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32019 SI 3/2019 Interpellasjon frå Hestetun (Ap) - Rogaland fylke og Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42019 SI 4/2019 Interpellasjon frå Berthelsen (SV) - ei framtidsretta og berekraftig mineralnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52019 SI 5/2019 Interpellasjon frå Syversen (R) - sats på Bergensbanen og Vossabanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62019 SI 6/2019 Spørsmål frå Berthelsen (SV) - sosial dumping Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72019 SI 7/2019 Spørsmål frå Gadolin (Ap) - mistanke om sosial dumping - byggingen av Nye Åsane vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82019 SI 8/2019 Spørsmål frå Ljosland (KrF) - finansieringsmodell for spesialundervisning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92019 SI 9/2019 Spørsmål frå Stormoen (FRP) - journalføring og eierskap til kommunikasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102019 SI 10/2019 Spørsmål frå Syversen (R) - tilskot til kristne vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112019 SI 11/2019 Spørsmål frå Syversen (R) - NorthConnect-kabelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122019 SI 12/2019 Spørsmål frå Fosse Andersen (Sp) - læremiddel på begge målformer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132019 SI 13/2019 Spørsmål frå Hamre Sveen (R) - ferjeanbod og nedbemanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Stord lufthamn - søknad om lån til finansiering av ny infrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Skattelegging av vannkraftverk - NOU 2019:16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Regional vassforvaltningsplan - planprogram og hovudutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Fordelingsnøkkel for partistøtte i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Vestland fylkeskommune - målvedtak i samband med fylkessamanslåinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Samfunnsoppdrag, visjon og verdiar for felles organisasjonskultur i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK22019 GK 2/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Vestland fylkeskommune og tilhøvet til kommunearkivordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Godkjenning av fylkesting for ungdom Vestland (FFU) og Vestland ungdomsutval (VU) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Kystpilegrimsleia. regionale pilegrimssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt magasinutfordringar for KODE Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Fritt skuleval - høyring om forslag til endringar i forskrift til opplæringslova kapittel 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Fagtilbod, rom- og funksjonsprogram Stord vgs, avd. Vabakkjen og Bømlo vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Endra selskapsavtale for Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Prosess med Nasjonal transportplan 2022-2033 og med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Regional plan for Hardangervidda - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Områdegjennomgang av verkemiddelapparatet for regional utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Mandat for regionalt planforum i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Folkehelseoversikt for Vestland 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Verdsarvrådet for verdsarvstaden Bryggen. Val av to medlem og to varamedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Val avyrkesopplæringsnemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Val av medlemer til etikkutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Val til styre og representantskap i stiftingar og råd, m.m. - valperioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Val til styre, råd og nemnder for perioden 2019-2023 - tilleggssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Søknad om permisjon frå verv i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Nominasjon av styremedlem i Trygg Trafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Nye vedtekter for fagskulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Nye styrer for fagskulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Berekraftig mat i fylkeskommunen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Fråsegn om "Ja til mangfald - Nei til skular som diskriminerar!" Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Styrk medisinutdanninga på Vestlandet - behald utdanninga ved Universitet i Bergen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Søknad om midlertidig fritak for representanten Terje Søviknes Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll