eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 19 20210119 19.01.2021 09:00 Fjernmøte Video Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 10.12.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 07.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Revidert Bømlopakke - Vidare saksgang for eventuell proposisjon til Stortinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Status for Karriere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Tilrettelegging for utlysing av nullutsleppspilot snøggbåt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Forvaltningsplanar etter vassforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Tilskot til fylkesvegar som er viktige for fiskeri og akvakultur - Tildeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 VLFK Pensjon - resultat av handsaming ved Oslo byfogdembete Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Konkursbu etter Sykkel-VM 2017 i Bergen - rettsleg avklaring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS - tredje kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 SI12021 SI 1/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - pensjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - snømåking sykkel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - rutetabell ikkje på haldeplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - Løypemelding og hovudmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Eigarstyring Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Konkurranseutsetting av båtsamband i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Båtanbod rutepakke 3 - opsjon universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Revidert Bømlopakke og Kvinnheradpakke - Endring av garantivedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Verdsarvsenter for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Høyringssvar på framlegg om endringar i mellom anna opplæringslova om behandling av personopplysningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Fråsegn til høyring av Statnett sin KVU for Bergen og omland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Høyring og offentleg ettersyn av Kommuneplan for Gloppen 2020 - 2030 - Arealdelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Arealdelen til kommuneplanen 2020 - 2030 for Solund kommune. Fråsegn til offentleg ettersyn av utkast til plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Regional plan for innovasjon og næring - høyringsframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Høyring- forskift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Stønad til Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Høyring: NOU 2020:12: Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Invitasjon til å teikne aksjar i investeringsfondet Peak Venture I AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Innspel til norsk deltaking i europeiske samarbeidsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Nasjonal rassikringsgruppe - uttale til foreslåtte vedtekter frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll