eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 09 20210209 09.02.2021 09:00 Digitalt møte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 19.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42021 SI 4/2021 Spørsmål frå Helle (A) til fylkesutvalet 09.02. - Oppdatert status på Strekninga Vågsbotn – Klauvaneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52021 SI 5/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Villrein og skrantesjuke på Hardangervidda - Vestland fylke si involvering i saka. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Drosjetilbodet i distrikta - brev frå samferdselsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Høyringsuttale frå Høyanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Notat gjenbruk Fylkeshuset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Oppfølgingstenesta - tiltak inkludert evaluering av produksjonsskulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Høyring – Forslag til endringar i reglane for små elektriske køyretøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Høyringssvar - forslag til endringar i lov om interkommunale selskaper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 GIEK og Eksportkreditt må flyttast til Vestlandet/Bergen for å styrka eksporten Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Fagskulen i Vestland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Høyringsuttale frå Høyanger kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll