eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 17 20210217 17.02.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 12.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Ny prøveordning med stenging av Bryggen - Torget sommaren 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Kvikkleireproblematikk på Halsnøy, Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Rapport om bompengeinnkreving i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Søknad om drifts- og aktivitetsmidlar for Trygg Trafikk Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Pilotprosjekt for elsparkesyklar i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Ny samarbeidsavtale mellom Trygg Trafikk og Vestland fylkeskommune signert. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Drosjetilbodet i distrikta - brev frå samferdselsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Evaluering av nye bomstasjonar i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Forlenging av Askøypakken - Vidare prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Status kunnskapsgrunnlag skredsikring for RTP 2022 - 2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Meir veg for pengane - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62021 SI 6/2021 Spørsmål frå Brosvik (KRF)- Kvem har ansvar kring skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72021 SI 7/2021 Spørsmål fra Høgli (MDG) - om begrensning av trafikk i Ibsens gate Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82021 SI 8/2021 Spørsmål frå Ekrheim (SP) - Ferjer i elektrisk drift - oversikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92021 SI 9/2021 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Diverse spørsmål bl. anna sykkelveg,områdeplan, vegarbeid og Paradis skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102021 SI 10/2021 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Krysset Gravdalsveien-Sjøkrigsskoleveien for mjuke trafikantar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112021 SI 11/2021 Spørsmål frå Aafløy (UA) - Beplantning langs fylkesveier og gang- og sykkelveier med hensyn til pollenallergikere Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122021 SI 12/2021 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Skuleveg ved Leiknes skule i Alver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132021 SI 13/2021 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Gardsturisme Unneland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142021 SI 14/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Oppfølging etter sykkelulykke i Lyderhornvegen 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152021 SI 15/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Kvikkleire Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Invitasjon til å søkje om tilskot til generelt vedlikehald på fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Strategi for berekraftig mobilitet - rammeverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Fordeling av FTU-midlar for 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Føringar ved utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Høyring av framlegg til omklassifisering av ulike delar av E39 i Alver og Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Handlingsprogram for kollektiv - tiltak 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Budsjett 2021 - Fordeling av løyving til mindre utbetringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Fv. 5156 Åsen - Helleskaret, endringar i investeringsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Alternativ løysing for BT5 i Eidsvåg slaktehustomten - privat planforslag - Åsane bydel, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll