eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 23 20210323 23.03.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 17. februar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 Informasjon om klimaplanprosessen - hovudutvala Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Felles takst og sonestruktur for buss og bybane i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Omlegging av kollektivsystemet i Bergen 25. mai 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Orientering om rapporten Verknadar av teknologiske endringar i samferdselssektoren – for Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Integrasjon av bysyklar i Skyss sine salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Regional transportplan 2022-2033 - Statusrapport Nasjonale ansvarsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Sunnfast - Søknad om godkjenning som ferjeavløysingsprosjekt - Overslag ferjeavløysingmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372021 RS 37/2021 Notat om trafikkregulering i Drotningsvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 Regional transportplan 2022-2033 - Løypemelding plantema finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 Søknad om Klimasatsmidlar til fylkesvegprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Høyringsuttale - påbod om bruk av setebelte i bussklasse 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Kvalitetssikring (KS2) av revidert Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162021 SI 16/2021 Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - Kollektivsatsar - nasjonale standardar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172021 SI 17/2021 Spørsmål frå Valvatne (V) - Ekstra ferjeavgang i Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182021 SI 18/2021 Spørsmål frå Hammer (SV ) - fv55 Bru over Esefjorden (Sogndal kommune)V Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192021 SI 19/2021 Spørsmål frå Merksdal (AP) - Nordrepollen og Austreponnen i Kvinnherad - ras, flom og stenginger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Eigarstrategi for Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas Hurtigbåt del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Pilot autonom buss i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Klage frå Hop On AS over fylkesutvalet sitt vedtak om avslag på søknad om ruteløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Pilot aldersvennlig transport i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Redusert produksjon for turistruter - nettokontraktar båt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Utlysing av driftskontrakt 4607 Sunnfjord sør - fullmakt til å inngå kontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Utlysing av driftskontrakt 4604 Bergen - Os - Austevoll, fullmakt til å inngå kontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Ny strategi for innfartsparkering innanfor avtaleområdet til Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Fordeling av planleggingsmidlar - Forprosjekt Roadcap fv. 49 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll