eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 16 20210316 16.03.2021 08:30 Fjernmøte Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse den 17.02.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Tidsplan - politiske saker i hovudutval for opplæring og kompetanse 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Økonomiplan 2021 (VP5) Auka gjennomføring - fleire ut i lære Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Prosess for arbeidet med plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Tiltaksmidlar - Covid-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Fagbrev på jobb I Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Krafttak for psykisk helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Mandat for arbeidsgruppe i arbeidet med å utarbeide plan mot hatkriminalitet og radikalisering i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Spørsmål frå Rasmussen (A) - Miljøarbeidar vidaregåande skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Flyfagtilbod i Trøndelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Internasjonalt samarbeid for kvalitet og profesjonsutvikling i opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll