eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 12 20210112 12.01.2021 10:00 Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring den 25. november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Svar på spørsmål frå Anne G. Hestetun (A) - Newton rom ved VGS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Rapportering - Handlingsplan for landbruk 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Status for Karriere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Høyringssvar sendt frå Vestland fylkeskommune til Utdanningsdirektoratet om ny læreplan Vg3 gartnarfaget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Pilotprosjekt Statens Hus - Nordfjordeid Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Haugaland Vekst - orientering om administrativt avslag - Søknad om driftstilskot for 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 FORREGION Vestland - mobilisere til meir forsking i bedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12021 SI 1/2021 Spørsmål frå Hestetun (H) - Ang Newton rom ved VGS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Regional plan for innovasjon og næring - høyringsframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Partnerskapsavtaler - samarbeidsavtalar 2021-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Overskotsdisponering 2019 - fordeling av midlar = ble tatt opp 22.01 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Høyring: NOU 2020:12: Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Handlingsplan for landbruk i Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Fråsegn til høyring av Statnett sin KVU for Bergen og omland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Invitasjon til å teikne aksjar i investeringsfondet Peak Venture I AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Viderføring av KABIS. FORREGION - kapasitetsløft medfinansiering fra fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Innspel til norsk deltaking i europeiske samarbeidsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll