eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 28 20210428 28.04.2021 10:00 Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 23.03.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Orientering - administrativt avslag på søknad om driftstilskot til Attraksjon Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 RFF-Vestland - løyvd 15,1 mill. til forsking i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Programforlengelse 2021 - 2024 Invest in Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Årsrapport 2020 Invest in Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Årsrapport for Innovasjon Norge Vestland for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52021 SI 5/2021 Spørsmål frå Bergh (V) - Spørsmål vedrørande Korona ,- 3 metersregelen og uteservering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Vurderingar og prinsipp knytt til prioritering av søknader om tilskot til utbygging av Breiband Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Havbyen Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Ekstraløyving Statsbudsjettet - oppdragsbrev til Siva Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Orientering -administrativt avslag på søknad om driftstilskot til Attraksjon Sunnhordland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll