eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 19 20210519 19.05.2021 10:00 Fjernmøte Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i yrkesopplæringsnemnda 15.04.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Covid-19 - statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Nye og godkjende lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Status fagprøvegjennomføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Formidling til læreplass, prosess og status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Prognoseinntaket - konsekvensar for nærskuleområdet Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Erfaringar frå arbeid med skulemiljøsaker i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Foreningen Danielsen intensivgymnas- søkad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Mandat for yrkesopplæringsnemnda sitt arbeidsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Tiltak for lærlingar og lærekandidatar - statleg tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Samarbeid om utstyr mellom skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Tilhøve for ungdom på hybel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Val av ny nestleiar i yrkesopplæringsnemnda og val av nytt medlem i arbeidsutvalet i yrkesopplæringsnemnda Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll