eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 26 20210326 26.03.2021 09:00 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112021 GK 11/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122021 GK 12/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 2. og 3. mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Gjennomføring av Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Kvalitetssikring (KS2) av revidert Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Informasjon om utbytte og kvartalsrapport nr. 4 2020 frå Sarsia Development AS Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS302021 RS 30/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Omlegging av kollektivsystemet i Bergen 25. mai 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Kraftforsyningssituasjon i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Økonomiplan 2021 (VP5) Auka gjennomføring - fleire ut i lære Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72021 SI 7/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Utlysing av driftskontrakt 4607 Sunnfjord sør - fullmakt til å inngå kontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Utlysing av driftskontrakt 4604 Bergen - Os - Austevoll, fullmakt til å inngå kontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Ekstraordinære midlar til bedriftsintern opplæring (BIO) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Redusert produksjon for turistruter - nettokontraktar båt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas Hurtigbåt del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Pilot autonom buss i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Vestland fylkeskommune sin uttale til dei føreslegne forskriftsendringane i akvakulturregelverket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Biogassnotat for Vestland fylke 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Høyringsutkast - Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram 2022-2027 for Vestland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Høyringssak - Avgift på viltlevande marine ressursar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Regionalplan for Sogn 2021-2024 - Høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Høyring - Endring i forskrift om stadnamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Regionalparkar. Brei verdiskaping på kulturmijøfeltet. Nye retningsliner for ei ny tilskotsordning, gjeldande frå 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Fråsegn til høyringsnotat - energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Eigarstrategi for Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Eigarstrategi for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 Høyringsuttale - Demografiutfordringar i distrikta (NOU 2020:15) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 Søknad frå Kreftforeininga - Søknad om støtte til krafttak mot kreft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll