eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 16 20210616 16.06.2021 09:00 Fjernmøte - Del 2 Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS612021 PS 61/2021 Tannbehandling for prioriterte grupper med lang reiseavstand til nærmaste offentlege tannklinikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Arbeid med internkontroll og resultat av eksterne tilsyn i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Kjønnsnøytrale stillingsnemningar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Møteplan for folkevalde organ i 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Godkjenning av fylkesting for ungdom (FFU) og Vestland ungdomsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Årsmelding for klagenemnda i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Revidering av reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 Revidering av forskrift for økonomisk godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 Nominering av kandidatar til styret i Njøs frukt- og bærsenter AS, styret i Hardanger AKS AS og styret i stiftinga Singerheimen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702021 PS 70/2021 Søknad om fritak frå verv - Gunhild Berge Stang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712021 PS 71/2021 Søknad om fritak frå verv - Alfred Bjørlo - suppleringsval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722021 PS 72/2021 Val av midlertidig varamedlem til hovudutval for opplæring og kompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732021 PS 73/2021 Korrigering av val av varamedlem til klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742021 PS 74/2021 Korrigering av val og nyval til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752021 PS 75/2021 Vurdering og konkludering kring sak om habilitet - Karianne Alette Torvanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762021 PS 76/2021 Val av ny varamedlem til styre i stiftinga Bergens Sjøfartsmuseum Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS772021 PS 77/2021 Om vedtak i sak om forlenging av bybane til Spelhaugen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS782021 PS 78/2021 Oppretting av nasjonalpark/landskapsvernområde og vindindustri Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792021 PS 79/2021 Fråsegn om fastlegeordninga Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802021 PS 80/2021 Fråsegn om Energi til arbeid Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll