eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 20 20200420 20.04.2020 09:00 Fjernmøte/videomøte Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK82020 GK 8/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK92020 GK 9/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse den 10.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Meningokokkvaksinering i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Fråværsreglementet for dei vidaregåande skulane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Justering av opplæringstilbodet skuleåret 2020/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Lokalisering av programområde på vg2 på nye/endra utdanningsprogram frå skuleåret 2021/22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Erasmus+ strategisk partnarskap YESpecialists - saksframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Mandat for mobbeomboda og elev- og lærlingomboda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll