eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 16 20200416 16.04.2020 10:00 Fjernmøte Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72020 GK 7/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82020 GK 8/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 11.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Nor-Fishing 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Videreføring av tiltak for cruiseturisme i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Referat eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 2.mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 FAKS, fylkeskommunenes akvakultursamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Reiseliv og Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32020 SI 3/2020 Spørsmål frå Taylor MDG - RS 14/2020 Cruiseturisme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Tildeling til kommunale næringsfond 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Søknad til Vestland Fylkeskommune om bidrag til Forstudien for det nye Akvariet i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Marin tiltaksplan 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Handlingsprogram for reiselivstiltak i Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Robust kraftnett som tiltak for industriutvikling i Nordhordlandsregionen og Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Behov og potensial for ei styrka nasjonal karbonfangstsatsing i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Erasmus+ strategisk partnarskap YESpecialists - saksframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Reiseliv og Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll