eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 25 20210325 25.03.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering 17.02.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Svar frå Kulturdepartementet: Klage tilskot til kulturbygg, Herdla fort Krateret, Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Informasjon om klimaplanprosessen - hovudutvala Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Rapport: Idrettsglede for alle - Arbeid for mangfold og mot rasisme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Norsk kulturindeks 2020 - Resultat for Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Oppretting av ny driftseining Skjærgårdstenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 Tilskot over statsbudsjettet post 71,72, 73 og 74. Riksantikvaren sin fylkesoversikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Den kulturelle spaserstokken - referat frå dialogmøte 27.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Naturmøteplassen - søknad til Gjensidigestiftelsen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Idrettsklynge Vest - rapport frå "Kroppsøvingsprosjektet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Regional plan kultur, idrett og friluftsliv - Orientering om medverknad i prosessen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52021 SI 5/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Fylkesstein for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62021 SI 6/2021 Spørsmål frå Pombe (SV) - Klima- og miljøkrav musea Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72021 SI 7/2021 Spørsmål frå Kollbotn (R) - om likestilling i idretten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Delegering frå hovudutval for kultur, idrett og integrering til administrasjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Geografisk kriterie, regional verdi, i tilskuddsordnigar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Tilskot til inkludering og mangfald 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Tilskot til etableraropplæring for innvandrarar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Tilskot til mentor- og traineeodningar for innvanndrar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Revidering av retningsliner for kunstnarstipend og folkemusikkstipend Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Tilskot frå posten Ymse barne- og ungdomsføremål. Mellombels endring av vurderingskriteria og avsetjing av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Fordeling av tilskot til drift av verna fartøy 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Regionalparkar. Brei verdiskaping på kulturmijøfeltet. Nye retningsliner for ei ny tilskotsordning, gjeldande frå 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Tildeling av tilsot til forprosjektet K1 Høyanger - ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Høyring - Endring i forskrift om stadnamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Fordeling av tilskott til friluftslivets ferdselsårer vår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Tilskot til statleg sikring og grunnleggande tilrettelegging av friluftsområde 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Samarbeidsavtale med Vestland idrettskrets - om berekraftig anleggsutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Arrangementstilskot til større nasjonale og internasjonale junior- og seniormeisterskap i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Tilskot dagsturhytter i Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Tilskot for Rom for møte - teknologi, spel, og integrering 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Tilskot Rom for møte 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Tildeling av tilskot frå statsbudsjettet post 73 profane mellomalderbygg i Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Tilskot frå statsbudsjettet 2021 kap. 1429 post 79 Verdsarv - Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Tildeling av tilskot frå statsbudsjettet post 73 til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljø i Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Tilskot frå statsbudsjettet 2021 kap. 1429 post 79 Verdsarv - Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Tilskot til freda kulturminne i privat eige - tildeling 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Tilskot over statsbudsjettet 2021 kap. 1429 post 73 til mellomalderruinar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Eigarstrategi for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll